ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an AAAA record

AAAA records are DNS records that use an IP address to connect a domain to a website, and can be added to your domain at any time. They are similar to A records, but AAAA records point to 128–bit/IPv6 addresses, instead of the IPv4 addresses used by A records. A 128–bit/IPv6 address is represented as eight groups of four hexidecimal digits.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select AAAA.
 6. Enter the details for your AAAA record:
  • Host: The host name the AAAA record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  • Points to: The 128–bit/IPv6 address you are setting as the destination for the host. For example, 2001:0db8:85a3:0000:0000:6a2e:0371:7234 is a valid 128–bit/IPv6 address.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 7. Select Save to save your new AAAA record.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ