ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an AAAA record


AAAA records store 128-bit Internet Protocol version 6 (IPv6) addresses that do not fit the standard A-record format. For example, 2001:0db8:85a3:0000:0000:6a2e:0371:7234 is a valid 128-bit/IPv6 address. It maps the host name to an address associated with a domain name and specifies that AAAA records must be processed.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select AAAA from the menu.
 3. Complete the following fields:
  • Name - Enter the host name or domain name that links to this AAAA record.
  • Value - Enter the 128-bit address.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

To add an AAAA record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select AAAA from the menu.
 10. Complete the following fields:
  • Name - Enter the host name or domain name that links to this AAAA record.
  • Value - Enter the 128-bit address.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ