ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add an author box to WordPress posts

Adding an author box to your WordPress website can increase the visibility of an author's details. Out of the box WordPress has a simple by-line for posts and pages, and adding your social media and other contact information can become tedious without a plugin.

There are many plugins that can accomplish this, be sure to choose one that fills all of your needs. Whenever you're deciding on a plugin be sure to check the developer's page to determine if they're still maintaining the plugin with updates.

One such plugin that is updated consistently is the Simple Author Box plugin.

  1. Log in to WordPress
  2. Install and activate the Simple Author Box plugin. For help, see Install a plugin in WordPress and Activate a plugin in WordPress.
  3. In the Dashboard menu, click Simple Author and change settings as needed.

This particular plugin takes content that already exists for authors and applies it to the author box.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ