ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an email signature in my webmail

With Office 365 from GoDaddy, you can create email signatures in your webmail, that are automatically added to the end of your emails.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the product page, click the plus sign + next to Email & Office.
  3. Click Manage.
  4. Click Launch Office 365, and then click on the email address you want to add a signature to.
  5. Click on the Gear icon, and then click Options.
  6. Click Settings, and then click Mail.
  7. Enter the signature you want to use.
  8. Select Automatically include my signature on messages I send.
  9. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ