ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an email signature in Outlook on the web

Add email signatures when sending messages using Outlook on the web. Your signature can be automatically added to every message you send, or only added on certain messages. Email signatures help your recipients know more about who's contacting them, including info like your phone number and website.

 1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. In the top right corner, select Settings gear button Settings > View all Outlook settings.
 3. Select Mail > Compose and Reply.
  Left panel showing Mail and Compose and Reply
 4. Under Email signature, enter your preferred signature.
 5. Check the box next to Automatically include my signature on new messages that I compose if you want your signature at the end of all new messages.
 6. Check the box next to Automatically include my signature on messages I forward or reply to if you want your signature to appear at the end of messages you forward or respond to.
  email signature draft showing boxes checked to automatically include signature
 7. Select Save.

Related steps

Here are some ways you might customize your signature:

 • Logo: Use the picture button Insert pictures inline button to add an image of your logo, and resize it by selecting the corners and dragging them into position.
 • Social media icons: Add an image of the social media icon the same as above. Next, select the three dots More formatting options button and the hyperlink button Insert hyperlink button. Add your social media page's link to the Web address (URL) box, and select OK.

More info

Note: These steps will only create a signature that's available when using Outlook on the web. If you use other email clients, you'll also need to create signatures for them.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ