ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an end user address or alias to the encryption service

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add and associate aliases with the appropriate end user addresses.

You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you fail to do so, it could impact mail flow for the affected addresses, and it could result in getting billed for aliases/functional accounts.

 1. Log in to your Proofpoint account.
 2. Click the Users and Groups tab, and then the SMTP Discovery tab.
  Click the Users and Groups and SMTP Discovery tabs

  Note: If you did not receive an email with the "SMTP Discovery Warning Report," the email or alias you want to edit may not display.

 3. Check the box next to the alias that you want to associate with an email address.
  Validate the user
 4. Under OR ADD AS ALIAS, enter the email address of the end user that you want to associate with the alias.
  Check the box

  Note: You can, optionally, enter the FIRSTNAME and SURNAME.

 5. In the Select drop down list, do one of the following:
  • If the account is valid, click Create user account, and then click Apply.
   Validate the user
  • If the account is invalid, click Mark as invalid account, and then click Apply.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ