ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an end user address or alias to the encryption service (Proofpoint)

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add and associate aliases with the appropriate end user addresses.

Warning: You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you don't, it could impact mail flow for the affected addresses, and result in getting billed for aliases/functional accounts.
 1. Go to the Proofpoint portal.
 2. Select the Office 365 Account button and sign in to your account.
  Select Office 365 button
 3. Select the Users and Groups tab, and then the SMTP Discovery tab.
 4. Check the box next to the alias that you want to associate with an email address.
 5. Under OR ADD AS ALIAS, enter the email address of the end user that you want to associate with the alias.

  Note: You can, optionally, enter the FIRSTNAME and SURNAME.

 6. In the Select drop down list, do one of the following:
  • If the account is valid, select Create user account, and then select Apply.
   Validate the user
  • If the account is invalid, select Mark as invalid account, and then select Apply.

Note: If you didn't receive an email with the "SMTP Discovery Warning Report," or you're proactively adding an email alias so you won't be sent a warning report, the SMTP Discovery tab may not display. Use these steps instead:
1. Select Users and Groups and then select the Users tab.
2. Select the name of the user you wish to add the alias to.
3. Select the Aliases tab.
4. Select Add Alias.
5. Type the alias into the text box and then select Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ