ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Add an identity

After you add an identity, you can use it to send email (using a different address) with your primary email account. For example, say your primary email account is me@example.com, and you want to send email on behalf of the marketing team. Add an identity for the marketing team (mktg@example.com) and send email using that identity from your primary account.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. In Classic View, on the Settings menu, click Personal Settings.
  Click and drag the handle
 3. Click the Identities tab, and then click Add Identity.
  Click Add Identity
 4. Complete the following fields:
  Field Do this
  Name Enter a name to display to your email recipients.
  Email Enter an email address to display to your email recipients.
  Reply To Enter an email address you want your email recipients to send replies to.
  Default Check the box to make this identity your default.
  Fill in the fields
 5. Click OK.

You can edit or delete an identity in the Actions column.

More info