ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an image

Before you can add an image, you'll need to upload an image to the image gallery. Next you'll add a module that has an image placeholder.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy account and open Email Marketing. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of the campaign you want to use, click Edit.
  Click Edit
 3. In the Image Gallery, find the image you want to add.

  Click Load more to view more images.

 4. Click and drag the image to the image placeholder in the module you added previously.
  Click and drag the image to the placeholder

  You can resize or change the image.

Add multiple images side-by-side

 1. To add more than one image side-by-side, click inside the Image module.
 2. Under the 1st image you've added, click the plus (+) sign to add the 2nd image placeholder.
  Click the plus sign
 3. Click the plus sign (+) under the 2nd image placholder to add a 3rd image placeholder, and so on.
  Click the plus sign a second time

  You can add up to 4 images side-by-side.

 4. In the Images Gallery, find the image you want to add.

  Click Load more to view more images.

 5. Click and drag each image from the Images Gallery to the image placeholders in the module.
  Drag the images to the placeholders

  After you drag an image to a placeholder, you'll either need to click inside the image or click the pencil button Click the pencil button to open Edit mode and add more images.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ