ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add an Image block in WordPress

You can add images to your pages or posts in WordPress with the block editor by following these steps.

Need a little extra guidance? Get expert photography advice from a GoDaddy Guide.

 1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
 2. Select Add block.
 3. Select Image from the Common Blocks section.
 4. Choose how you want to add the image:
  • Upload - Select images stored on your own computer.
  • Insert from URL - Provides a field to paste the URL of an image that is already hosted online.
  • Media Library - Allows access to Stock Photos and the Media Library.
 5. You'll either need to select the Import or Select button, based on where you're adding the image from.
 6. You've now added an image to your page or post!
Animation that demonstrates how to add images

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ