โดเมน วิธีใช้

เพิ่มระเบียนข้อมูล MX

เพิ่ม เรคคอร์ด MX (Mail Exchanger) ในไฟล์โซน DNS เมื่อโดเมนของคุณใช้ เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เรคคอร์ด MX จะเชื่อมต่อบริการอีเมล เช่น อีเมล Google หรือ Microsoft 365 เราจะเพิ่มเรคคอร์ด MX โดยอัตโนมัติเมื่อโดเมนของคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์และอีเมลของ GoDaddy การเพิ่มระเบียนข้อมูล MX ใหม่อาจรบกวนระเบียนข้อมูล MX ใดๆ ที่มีอยู่สำหรับบริการอีเมลในปัจจุบันของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
  เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่
 4. เลือก MX จากตัวเลือกเมนู ประเภท โดเมนหนึ่งจะใช้บริการอีเมลได้อย่างเดียวเท่านั้นต่อครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Microsoft 365 หรือ อีเมล Google บนหนึ่งโดเมน แต่คุณไม่สามารถใช้บริการอีเมลทั้งสองอย่างบนโดเมนเดียวกันได้
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับระเบียนข้อมูล MX ของคุณดังนี้
  • ชื่อ: โดเมนหรือโดเมนย่อยสำหรับเรคคอร์ด MX ใช้ @ เพื่อส่งอีเมลไปยังรูทโดเมนของคุณ หรือใช้โดเมนย่อย เช่น www หรือ mail
  • ลำดับความสำคัญ: ลำดับในการประเมินและใช้ระเบียนข้อมูล ลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะได้รับการอ่านก่อนลำดับความสำคัญสูงกว่า
  • ค่า: ที่อยู่ของเมลเซิร์ฟเวอร์ เช่น smtp.secureserver.net
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือก เพิ่มเรคคอร์ด เพื่อบันทึกเรคคอร์ด MX ใหม่ของคุณ

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ยืนยันว่าเรคคอร์ด MX ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยส่งอีเมลทดสอบให้ตัวเอง อย่าลืมว่า อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด MX ใช่ไหม ดำเนินการแก้ไขตามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม