ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an MX record


Mail servers send and receive email messages on the Internet. MX (Mail Exchanger) records specify and prioritize the incoming mail servers that receive email messages sent to your domain name. There is often no need to modify your MX records. Sometimes you have to update them if you host a website with one network (such as ours) but you have email hosted in another. For more information, see What is an MX record?.

Warning: You cannot set up your domain name to use more than one mail provider at a time. If you have an email account through another email provider and change your MX record to point to our mail servers, you'll lose access to your original email account.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select MX from the menu.
 3. Complete the following fields:
  • Host - Enter the domain name or subdomain for the MX record. For example, type @ to map the record directly to your domain name, or enter the subdomain of your host name, such as www or ftp.
  • Points to - Enter the mail server's address, such as smtp.secureserver.net.
  • Priority - Enter, or select the priority you want to assign to the mail server.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

To add an MX record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select MX from the menu.
 10. Complete the following fields:
  • Host - Enter the domain name or subdomain for the MX record. For example, type @ to map the record directly to your domain name, or enter the subdomain of your host name, such as www or ftp.
  • Points to - Enter the mail server's address, such as smtp.secureserver.net.
  • Priority - Enter, or select the priority you want to assign to the mail server.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ