เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เพิ่มส่วนการนัดหมายออนไลน์

การนัดหมายออนไลน์ช่วยให้ลูกค้าจองเวลากับคุณหรือลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมของคุณ ระบุบริการหลายรายการเวลาที่พร้อมให้บริการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการและตัดสินใจว่าลูกค้าจะชำระเงิน ในขณะที่ใช้บริการ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ เพื่อเปิดตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. ไปที่เพจและตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรายการการนัดหมายหรือบริการสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้ว เพิ่มส่วน
  5. ค้นหาส่วน การนัดหมายและบริการ แล้วเลือก เพิ่ม หากคุณไม่เห็นการนัดหมายและบริการในรายการแสดงว่าคุณได้เพิ่มการนัดหมายและบริการไว้ที่อื่นแล้วในเว็บไซต์ของคุณ
  6. หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้ส่วนการนัดหมายออนไลน์เพียงส่วนเดียวในเว็บไซต์ทั้งหมด หากมีส่วน Online Appointments อยู่แล้วบนเว็บไซต์ของคุณให้ไปที่ส่วนนั้นแล้ว ย้ายไปยังเพจและตำแหน่ง ที่คุณต้องการ
  7. ปรับแต่งการตั้งค่าของส่วนเช่นเค้าโครงสีที่เน้นชื่อหรือปุ่มเพื่อจองการนัดหมาย
  8. หากต้องการไปที่แดชบอร์ดการนัดหมายให้เลือก ไปที่ผู้ดูแลระบบ คุณจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังตั้งค่าการนัดหมายเป็นครั้งแรก
  9. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

คุณยังสามารถลบส่วนและเพิ่มอีกครั้งได้ทุกเมื่อ การลบส่วนการนัดหมายออนไลน์จะไม่ลบข้อมูลการนัดหมายหรือบริการใด ๆ ข้อมูลทั้งหมดนั้นได้รับการจัดการจากแดชบอร์ดของคุณ

หมายเหตุ: หากบริการไม่ปรากฏในส่วนการนัดหมายหลังจากเผยแพร่เว็บไซต์แล้วให้อัพเดตข้อมูลธุรกิจของคุณ บนแดชบอร์ดของคุณให้เลือก การนัดหมาย และจากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือก ธุรกิจ

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม