ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an SPF record

An SPF (Sender Policy Framework) record is a type of TXT record in your DNS zone file. SPF records help identify which mail servers are permitted to send email on behalf of your domain. Adding an SPF record can help detect and prevent spammers from sending email messages with forged From addresses on your domain.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Select Add under the records table.
 5. Under Type, select TXT.
 6. Enter the details for your SPF record:
  • Host: The domain or subdomain for the SPF record. To put the record on your root domain, enter @ in the Host field.
  • TXT Value: The SPF rule to be applied. For example, enter v=spf1 mx -all to indicate emails are allowed from your mail server and no others. Check out more info about SPF record syntax.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 7. Select Save to save your new SPF record.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

More info

 • SPF records should have fewer than 512 characters and only UTF-8 characters are supported.
 • Need to make some changes to your TXT records? Make the edits you need at any time.
 • Create a template to quickly assign DNS records to your domains.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ