ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add an SRV record


SRV (Service) records are resource records used to identify computers that host specific services, such as FTP. For example, a client might issue a request for the SRV Record to find the host name that provides the service for a specific domain name. The service might be used on that domain name or a different one might call it.

Note: If your domain is registered at another company, see the Domains registered at another company section below for instructions.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select SRV from the menu.
 3. Complete the following fields:
  • Service - Enter the service name of this SRV record. The name should begin with an underscore, such as _ldap, _ftp, or _smtp.
  • Protocol - Enter the protocol the service uses. The name should begin with an underscore, such as _tcp or _udp.
  • Name - Enter the host name or domain name the SRV links to, such as server1. If you want to link the record to your domain name, type @.
  • Target - Enter the host name of the machine providing the service, such as host.example.com.
  • Priority - Select the priority for the SRV record. For multiple records that have the same Name and Service, clients use the priority number to determine which Target to contact first.
  • Weight - Select the weight of the SRV record. For multiple records that have the same Name, Service, and Priority, clients use the weight number to determine which Target to contact first.
  • Port - Enter the port number for the service, such as 80 or 21.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save

To add an SRV record for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select SRV from the menu.
 10. Complete the following fields:
  • Service - Enter the service name of this SRV record. The name should begin with an underscore, such as _ldap, _ftp, or _smtp.
  • Protocol - Enter the protocol the service uses. The name should begin with an underscore, such as _tcp or _udp.
  • Name - Enter the host name or domain name the SRV links to, such as server1. If you want to link the record to your domain name, type @.
  • Target - Enter the host name of the machine providing the service, such as host.example.com.
  • Priority - Select the priority for the SRV record. For multiple records that have the same Name and Service, clients use the priority number to determine which Target to contact first.
  • Weight - Select the weight of the SRV record. For multiple records that have the same Name, Service, and Priority, clients use the weight number to determine which Target to contact first.
  • Port - Enter the port number for the service, such as 80 or 21.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ