ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add an SSL Certificate

You can add an SSL certificate in your Website Builder site to provide visitors with a secure connection when they submit information, such as payment or contact details. After your SSL is issued, you can select which pages you want to secure.

You can also display a Site Seal on your website that lets your visitors know the information they send through your site is secure.

Note: Pages using the SSL certificate will use HTTPS instead of HTTP in your Web browser's address bar. HTTPS is the secured version of the HTTP protocol.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Home screen, in the SSL Certificate section, click Upgrade.
 5. Follow the purchase process and complete any remaining instructions to request your SSL. The length of time it takes to approve your SSL depends in the type of certificate you purchased. For more information, see How long will it take to issue my certificate?.
 6. If your SSL request is approved, you will receive an email letting you know it is installed.
 7. Log back in to your Website Builder account.
 8. From the Manage menu, click Organize Site.
 9. Click the thumbnail of the page you want to edit.
 10. Select Make this page Secure.
 11. Repeat these steps for any other pages in your website.
 12. From the Design menu, click Launch Page Designer.
 13. If necessary, from the Current Page menu, select the page that you want to modify.
 14. Click Popular, and then drag and drop the Site Seal icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ