ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add an SSL Site Seal to my site

If you've bought an SSL certificate, you can display a site seal on your Web pages. A site seal lets your visitors know that information they send through your website, such as payment or contact information, is secure.

There are two ways you can add a site seal to your Web pages: You can insert a site seal using a menu in the Page Designer. Website Builder automatically detects an SSL you associate with your domain.

Or add a site seal by retrieving the HTML from the SSL in your account, and then pasting it into content blocks where you want it to display. You may find this method useful if you're confident that you can edit the HTML to adjust how your site seal displays.

Inserting Site Seal With Page Designer

Website Builder automatically detects an SSL you purchased, letting you add it in the Page Designer.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. From the Design drop-down menu, click Launch Page Designer. Your website displays in the page designer.
 4. From the Page drop-down menu, select the page where you want to display the site seal.
 5. Click Popular, and then drag and drop the Site Seal icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Re-publish your website to display the site seal on your Web page.

Adding Site Seal HTML to Content Blocks

Retrieve and copy the HTML for your site seal so you can paste it into content blocks where you want to display it.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click SSL Certificates.
 3. Go to the certificate you want to display on your website, and then click Manage.
 4. Click Site Seal.
 5. Select your color, and then click Save.
 6. In the HTML field, copy the HTML for your site seal. You can also edit the HTML if you paste it into a basic word-processing application, such as Microsoft® WordPad®.

  Note: Do not use Microsoft Word®, as you will carry over unseen formatting that can cause your Web page to display incorrectly.

 7. Log in to your GoDaddy account.
 8. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 9. From the Design drop-down menu, click Launch Page Designer. Your website displays in the page designer.
 10. From the Page drop-down menu, select the page where you want to display the Site Seal.
 11. Click the block where you want to display the site seal. Blocks are outlined in blue.
 12. Click the HTML icon.
 13. Paste the code in the Edit HTML window, and then click OK.
 14. Re-publish your website to display the site seal on your Web page.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ