ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add an unordered List

An unordered list is any list of items, with bullets. You can have GoDaddy Email Marketing add in those bullets for you, automatically.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In your text module, type in your list.
  3. Then highlight the list. This works best if there are no leading or trailing spaces on any of the lines of text. And avoid including any blank lines in your highlight.
  4. Click the button underneath the module, with the bullet points:
  5. An asterisk will appear next to each item on the left side of your text box:

  6. Your bulleted list is ready! Just click the Preview button at the top of the module, to see the final list, in all its glory!

Unordered list success!

Related Topics:

Adding an Ordered List
More About Modules
Other Text Module Formatting Options


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ