ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add Business Registration to my domain

You can add Business Registration to most domain names in your account.

Note: Some domain name registries, primarily for country-code extensions like .us and .co.uk, do not allow business registration if it's purchased in a bundle with private registration.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced List View of your account in order to add Business Registration. In the upper right corner, choose Advanced List View:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain name you want to upgrade.
 9. Click the Upgrade icon from the top menu.
 10. From the Registration tab, click Add next to Business Registration.
 11. Click Checkout and then complete the checkout process.

To manage your Business Registration after purchase, see Managing Your Business Registration Profile.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ