ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add carrier calculated shipping method

Use carrier calculated shipping to get more accurate shipping rates by providing your address information, the customer's shipping address, and the product's weight. (You also can use basic shipping methods.)

Note: You'll need to add the weight of every product you ship. See Add product shipping weight.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. In the Settings tab, click Shipping.
 4. Click Add Shipping.
 5. Click Add for United States Postal Service (USPS).
  Click Add for carriere caluclated shipping
 6. Enter your ZIP Code for the most accurate shipping rate, then click OK. (This is only available if your shipping address is in the United States.)
  Enter your ZIP Code
 7. Note: To edit your ZIP Code return to the shipping page in step 3 and click Edit next to You are shipping from...
  Choose your countries to ship to

 8. Select the Domestic and International USPS shipping methods you want to offer. (By default, all Domestic choices are selected.)

  Note: If you select an International method, it will default to All Countries. Click Edit to limit shipping to particular countries/regions, then type the name in the search bar and select it as it appears below.
  Choose your countries to ship to

 9. When you're done click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ