ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Add coming soon page

If you're just getting started with your website, but you want to give your customers a place to go so they know you'll have a website up soon, you can set up a "Coming Soon" landing page, also known as a construction page.

Note: Anytime you change your theme you will lose all of your content. When you publish your site using a new theme and content, the Coming Soon page—and any other site content you may have previously added— will be replaced.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Themes.
 4. Click Other on the left hand side.
 5. Scroll down to find the Coming Soon themes, and select the one you want to use.
  Select the Coming Soon theme you want to use.
 6. Click Select Theme.
 7. Your website will be updated with the new theme, and you will be redirected to the editing view of your site.
 8. Next steps

  More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ