ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add Contact Form 7 to a WordPress page

After the initial setup of Contact Form 7 you will need to add it to your page or post before your visitors can see it.

  1. Log in to WordPress
  2. On the left navigation bar, click Contact
  3. In the list of forms, locate the Shortcode column for your form
  4. Copy all of the text, including the square brackets
  5. On the left navigation bar, click Page or Post, depending on where you want place the contact form
  6. Locate the Page or Post you want to update, and click Edit
  7. Paste the Shortcode you copied wherever you the contact form to appear once published
  8. Click the Update button to save your changes.

You can now receive email through your contact form.

Note: You may need to allow up to half an hour for contact form mail to be received.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ