ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add contacts to a new list

While importing contacts to your subscribers, you can create an entirely new list for those contacts. You can create this new list after you've opened the Add contacts window, and have input your contact details. For more information on these steps, see: Add contacts to the All subscribers list

  1. Click the drop down menu at the bottom of the Add contacts window. This drop down contains all your existing lists, if you have any.
  2. At the bottom of the drop down list there is a field called A new list. Type your new list name into that field, and click the + (add) button to add your new list. The drop down menu will now display your new list name.
  3. Click Add Contact(s) and you're done! You'll see your new list, with your contacts, in the subscribers sidebar.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ