ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Add contacts to an existing list

While importing contacts to your subscribers, you can choose to put those contacts into a list that you've already created. You can select the list after you've opened the Add contacts window, and have input your contact details. For more information on these steps, see: Add contacts to the All subscribers list

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click the drop down menu at the bottom of the Add contacts window. This drop down contains all your existing lists.
  3. Select the subscriber list you want to add your contacts to. After you click the list, the drop down menu will collapse, and display your new list name.
  4. Click Add Contact(s) and you're done! You'll see your new list, with your contacts, in the subscribers sidebar.

You can use this method when re-segmenting, or doing any kind of maintenance on your lists. And you don't have to worry about creating any duplicate subscribers.

Next step

More info