ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add contacts to the All subscribers list

Follow these steps to add contacts to the subscribers area of your GoDaddy Email Marketing account.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Select the Subscribers tab at the top of your account.
  3. Click on Add Subscribers to reveal the import options.
  4. Select the Many at a time tab to choose a file to upload. Or select the One by one tab to enter your contacts individually.
  5. Note: If you would like to add just a single contact, you can use either tab. In the One by one tab you can add the email and name details into special fields for that data. And in the Many at a time tab, you can simply paste the details into the Paste subscribers field.

  6. Enter your contact details:
  7. Choose the list to import your contacts into:
  8. Click Add Subscriber(s).
  9. Note: If you are on the One by one tab, the window doesn't close automatically. This is so you can easily add another subscriber. To close the window, just click the X.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ