ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เพิ่มชื่อโฮสต์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มชื่อโฮสต์ที่กำหนดเองให้กับไฟล์โซน DNS ได้เพื่อใช้เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่ลงทะเบียนด้วยโดเมน GoDaddy ชื่อโฮสต์จะมอบหมายให้กับที่อยู่ IP หนึ่งเสมอและจำนวนชื่อโฮสต์สูงสุดที่โดเมนจะมีได้จะกำหนดตามการลงทะเบียนนามสกุลโดเมน

ตัวอย่าง: คุณสามารถสร้างชื่อโฮสต์ เช่น ns1 บนโดเมน เช่น coolexample.com ที่ระบบมอบหมายให้กับที่อยู่ IP หนึ่งได้ คุณก็จะสามารถใช้ชื่อโฮสต์แบบเต็ม ns1.coolexample.com เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนอื่นๆ ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกภาพหน้าจอแสดงไอคอนสามจุดเพื่อเลือกตัวเลือกการแก้ไขโดเมน ตัวเลือกการแก้ไขโดเมน ถัดจากโดเมนของคุณแล้วเลือก แก้ไข DNS คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อดู แก้ไข DNS
  ภาพหน้าจอแสดงตัวเลือกสำหรับแก้ไข DNS
 3. เลือกชื่อโฮสต์ที่อยู่เหนือไฟล์โซนของบันทึก DNS ของคุณ
  ภาพหน้าจอปุ่มชื่อโฮสต์โดยเน้นด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง
 4. เลือกเพิ่มชื่อโฮสต์
 5. ป้อนรายละเอียดชื่อโฮสต์
  • โฮสต์: โฮสต์หรือส่วนนำหน้าของชื่อโฮสต์โดยไม่นับชื่อโดเมน โฮสต์จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดเหล่านี้
   • ใช้ได้เพียงอักขระ ASCII ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น
   • ใช้อักขระพิเศษได้เพียงยัติภังค์หรือเครื่องหมายลบ(‐) และจุด (.) เท่านั้น
   • แต่ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยยัติภังค์หรือเครื่องหมายลบ (‐) ได้
  • ที่อยู่ IP: ที่อยู่ IPv4 ที่เชื่อมโยงกับโฮสต์นั้นๆ
   • เลือกเพิ่มที่อยู่ IP เพื่อเพิ่มที่อยู่ IP อื่นๆ ให้กับชื่อโฮสต์นี้ หากต้องการลบที่อยู่ IP เพิ่มเติม ให้เลือกลบ ภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขระเบียนข้อมูล DNS ถัดจากที่อยู่ IP นั้นๆ
 6. เลือกบันทึกเพื่อเพิ่มชื่อโฮสต์ใหม่

ในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อโฮสต์ใหม่จะพร้อมใช้งานภายใน 90 นาที เราจะส่งอีเมลให้คุณเมื่อพร้อม จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ชื่อโฮสต์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม