ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add customer reviews to my GoDaddy Pro profile

If you’re a web designer or developer listed in our GoDaddy Pro Connect directory, you can add reviews to your profile in two ways:

  • When you set up your Connect profile, you can select clients in your account and request that they write you a review.
  • You can edit your Connect profile and request reviews from clients there.

When you request a review, your client receives an email with a custom message that you enter, plus a link that allows them to give you a rating and write a short review.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ