ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add databases to Site Backup in Web & Classic hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

Site Backup will automatically back up all of your MySQL databases that have Direct Access enabled.

If your database doesn't have Direct Access...

  1. Export your database
  2. Create a new database - making sure to select Direct Access
  3. Import the information to your database
  4. Change your connection strings
  5. Delete the database

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ