ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add DNS hosting

You can add, edit or delete DNS records for a domain name registered at another company by adding it to DNS hosting in your account. This will allow you to manage your DNS with us, while your domain remains registered with the other company. You can also transfer your domain to use and manage everything in the same account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Settings menu, click the DNS tab and choose Add DNS Hosting.

    Add DNS Hosting
  3. In the Domain Name field, enter the name of the domain you want to manage with DNS Hosting and click Next.
  4. A message will appear with a set of nameservers to be added to your domain name.
  5. Required: To complete this process and activate your zone file, you will need to update the nameservers on your domain name. This is done at your current domain registrar (where your domain name is registered).

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect. During this time, your website, email and other domain services may be interrupted.

Related step

More info

  • Transfer your domain name to keep everything in one account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ