ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add DNS hosting

You can add, edit or delete DNS records for a domain name registered at another company by adding it to DNS hosting in your account. This will allow you to manage your DNS with us, while your domain remains registered with the other company.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  My products tab
 3. Click Manage All next to Domains:
  click manage all
 4. From the top menu, click the DNS tab and select Add DNS Hosting.
  click add dns hosting
 5. In the Domain Name field, enter the name of the domain you want to manage with DNS Hosting and click Next.
  click add dns hosting
 6. A message will appear with a set of nameservers to be added to your domain name.
  click add dns hosting
 7. Required: To complete this process and activate your zone file, you will need to update the nameservers on your domain name. This is done at your current domain registrar (where your domain name is registered).
 8. Once the nameservers at your current registrar are updated, you can access your zone file to manage DNS by clicking Manage DNS to view the DNS Management page.

  Note: After updating your nameservers and/or editing your DNS zone file, allow up to 48 hours for global networks to access DNS information for your domain name.

Next step

More info

 • Transfer your domain name to keep everything in one account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ