ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เพิ่มโฮสติ้ง DNS

โฮสติ้ง DNS ช่วยให้คุณจัดการ DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณสำหรับโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย GoDaddy หลังจากที่คุณเพิ่มโฮสติ้ง DNS สำหรับโดเมนของคุณแล้ว เราจะสร้างไฟล์โซนในบัญชี GoDaddy ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบเรคคอร์ด DNS ได้ คุณจำเป็นต้องอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์บนโดเมนของคุณที่โดเมนดังกล่าวมีการจดทะเบียนไว้เพื่อเปิดใช้งานไฟล์โซนที่เราจะสร้างให้คุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. จากเมนูด้านข้าง ให้เลือกบริการและจากนั้นเลือกโฮสติ้ง DNS
    ภาพถ่ายหน้าจอแสดงโดเมนหลายรายการที่ถูกเลือก
  3. พิมพ์โดเมนของคุณในช่องชื่อโดเมน จากนั้นเลือกถัดไป
  4. กำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุให้กับชื่อโดเมนของคุณผ่านนายทะเบียนโดเมนของคุณ
    • ไฟล์โซนสำหรับโดเมนของคุณจะไม่ทำงานในบัญชี GoDaddy จนกว่าคุณจะอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ที่โดเมนของคุณได้จดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม