ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Add domains to a folder

After you create a domain folder, you can add domains to the folder. You can add a domain to multiple folders, and each folder can contain an unlimited number of domains.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to add to a folder. Or, click the check mark icon and Select All
  3. Select Organize then Add To Folder.
    add domain to folder
  4. Choose the folder(s) to add your domain(s) to.
  5. Select Apply.

You'll see a Success! message letting you know your changes were saved.

Related step

  • Edit your domain folder settings.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ