ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Add domains to a folder

After you create a domain folder, you can add domains to the folder. You can add a domain to multiple folders, and each folder can contain an unlimited number of domains.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to add to a folder. Or, click the check mark icon and Select All
  3. Select Organize then Add To Folder.
    add domain to folder
  4. Choose the folder(s) to add your domain(s) to.
  5. Select Apply.

You'll see a Success! message letting you know your changes were saved.

Related step

  • Edit your domain folder settings.

More info