เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มไฟล์ที่สามารถโหลดได้และโปรแกรมดู PDF

อัพโหลดไฟล์ในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานแบบออฟไลน์ได้ วิธีนี้สะดวกสำหรับการแชร์เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ใบปลิว แบบฟอร์มทางการแพทย์ หนังสือแสดงการสละสิทธิ์ในความรับผิด และอื่นๆ อีกมากมาย คุณต้องใช้แผนแบบประหยัดหรือสูงกว่านั้น เปรียบเทียบแผนและราคา

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิดีโอวิธีใช้งานสำหรับการ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงในตัวสร้างเว็บไซต์

รองรับรูปแบบไฟล์มากเกือบ 50 รูปแบบ รวมทั้ง Microsoft Word และเอกสารข้อความอื่น ๆ, PDF (Portable Document Files), สเปรดชีท รวมไปถึงภาพและวิดีโอมากกว่า 20 รูปแบบ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 30 MB คุณสามารถเพิ่มไฟล์ลงในส่วนได้สูงสุด 15 ไฟล์ หากคุณต้องการเพิ่มอีก ให้สร้างส่วน ไฟล์ ขึ้นอีกส่วน

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์
 4. ไปที่หน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ แล้วเพิ่มส่วน
  • ค้นหาส่วน ไฟล์ หากคุณต้องการให้รายชื่อไฟล์ปรากฏขึ้น หรือหากคุณมีไฟล์หลายประเภท (เอกสาร สเปรดชีท รูปภาพ หรือ PDF)
  • ค้นหาส่วน โปรแกรมดู PDF หากคุณต้องการให้แสดง PDF โดยตรงบนหน้าของคุณเพื่อให้ผู้เข้าชมดูได้ก่อนที่จะดาวน์โหลด
 5. เมื่อคุณเลือกเค้าโครงแล้ว ให้เลือก เพิ่ม เพื่อแทรกส่วนใหม่
 6. ปรับแต่งสีเน้นลายเส้น ชื่อเรื่อง และคำอธิบาย
  • สำหรับไฟล์ ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มไฟล์ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อเพิ่มไฟล์ลงในเว็บไซต์ของคุณอีก
  • สำหรับโปรแกรมดู PDF ให้เลือก อัพโหลดไฟล์ เพื่อเพิ่ม PDF ของคุณ โปรแกรมดู PDF จะอัพโหลดได้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น

  หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้คลิกไฟล์ในรายการ แล้วเปลี่ยนชื่อในช่อง ป้ายชื่อไฟล์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของไฟล์ในวงเล็บได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังดาวน์โหลดไฟล์ประเภทไหน

 7. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม