ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Add email subscribers manually

Add new contacts as email marketing subscribers one by one. Once contacts are added as email subscribers, organize them into email lists.

Note: For legal purposes, you must add a physical address for your site before sending emails. You can access this by selecting Settings > Email Marketing. You must also have a contact’s permission to send them marketing emails.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site to open your site.
  3. Select Connections > All.
  4. Select Import. If this is your first time adding subscribers, select Add or Import Subscribers.
  5. Select Add contacts one by one manually.
  6. Under Email, type the subscriber's email address. Adding a name and phone number is optional, but it can help you keep track of subscribers more easily.
  7. Select I have permission to email these contacts.
  8. Select Save & Add Another or Save.

You may need to refresh the page to see changes.

More info