ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add external contacts to my address book

When you communicate with people outside of your organization (like partners or customers), add them to your organization's address book as shared contacts.

Required: You need admin permissions to add shared contacts. For more info, see admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Go to recipients, and then select contacts.
  recipients in the panel to the left of contacts
 3. Select New > Mail contact.
  Add plus sign opens to drop-down menu with Mail contact option
 4. In the new window, enter the the contact's info, and select Save.
 5. The contact is now in the list. Select Edit pencil button Edit.
 6. In the new window, choose contact information, organization, and/or MailTip to add more details about the contact. Select Save after each option you update.
  Under the display name, general, contact information, organization, and MailTip options

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ