ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add external contacts to my distribution group

Include external contacts in a distribution group (also called a distribution list) so that people outside of your organization can collaborate and be involved in projects. Before you begin, make sure you've already created a distribution group and added external contacts to your address book.

  1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Go to recipients, and then select groups.
  3. Select the name of the Distribution list and Edit pencil button Edit.
  4. In the new window, select membership and Plus Add.
  5. Choose the contact(s) and select add.
    Add next to contact choice above OK button
  6. Select OK.
  7. Your new contact(s) are now under Members. Select Save to close the window.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ