ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Add external contacts to your address book

When you need to communicate with people outside your organization, such as partners, vendors, customers, or other external contacts, you can have an administrator add these people to the organization's address book as shared contacts.

Note: You must have administrative permissions to add shared contacts.

 1. Log in to the Microsoft Exchange Admin Center, with your Office 365 email address and password.
 2. Under Recipients, click Contacts.
 3. In the contacts list, click the plus sign button, and click Mail contact.
  Click and drag the handle
 4. In the new mail contact dialog box, enter the information about the shared contact, and click Save.
 5. In the contacts list, click the new contact, and then click the pencil button.
  Click and drag the handle
 6. In the new contact profile, click each header (i.e., contact information, organization, MailTip) to add more information about the contact.

  At the bottom of each each header dialog box, click Save.

  Click and drag the handle

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ