ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Add Facebook link

Let your visitors check out your Facebook business page right on your website. By adding a link (sometimes called a feed widget), you'll enable them to see your Facebook profile and click to visit it.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the three-bar icon in the upper right corner.
  Click the three-bar icon site in the upper right-hand corner.
 5. Click Site Settings and in the Connect social section click the Facebook icon. (If you have more than one Facebook business page, select it in the menu next to the Facebook icon.)
 6. Make sure you're already signed into your Facebook account, then click OK to connect.
 7. Click the Facebook button in the left-hand toolbar, reposition the box when it appears on the page, and click the gear (settings)button (Settings) button.

  Note: All your Facebook page settings need to be set to public.

 8. Enter in the URL field the address for the Facebook business page you want to display on your website.
 9. In the Show section, select what you would like to display in the Facebook Like box: Stream, Faces, or Header.
 10. Optional: Click the Advanced tab to add or edit other effects for your Facebook Like box, including Background Color, Border, Shadow, or Rounded corners.
 11. Click Save.
 12. Click Publish to update your site online.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ