ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add FTP users in Web & Classic hosting

You can add FTP users to your Web & Classic hosting account. Each additional FTP user can upload and manage files in your hosting account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Settings section, click FTP Users.
  5. Click Add.
  6. Enter the Username for the new FTP account.
  7. Select the Access level for this FTP user. This limits the new user's access to directories in your hosting account. You can limit access to a specific folder, or allow access to all folders.
  8. Create and confirm the Password for the new FTP account.
  9. Click OK.

All of our Linux shared hosting plans and Windows hosting plans running IIS 7 let you create up to 50 additional FTP accounts. Once you add FTP users, they are available to use within 10 minutes.

To find product information, please see our hosting page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ