ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add gift wrapping or another customer service to a product

You can add customer service options for a product, such as gift wrapping.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your products list, click Online Store, and click Manage next to the account you want.
 3. Click the Products tab and choose All Products.
 4. Click the name of the product you want to update.
 5. On the product page, click the Inventory & Options tab, and in the Add-ons section click Create Add-on.
  In the Inventory & Options tab, click Create addon
 6. Type a Name for the service, such as Gift Wrapping or Delivery.
 7. In the Type list, select Buyer selects from a list.
 8. Check the Mandatory for the buyer box if you require customers to select the service.
 9. Add a choice for the service in the Choice box. To add more choices, click CREATE ADD-ON CHOICE. For example, if you're adding a Gift Wrapping service, the first choice could be "Paper," and the second could be "Metallic Paper".
  create addon choice
 10. Add a Charge as appropriate. If the customer chooses to add the service, the product's final price includes the increase.
 11. Click Done. The service option is added to the Add-ons list.
  list of product addons
  Other list options include:
  Action Result
  Click and drag dotted area at front of each add-on Reorders the list.
  Click the pencil icon Create another add-on, or edit existing add-ons.
  Click the X Deletes the add-on after displaying a confirmation alert.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ