ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Add GoFundMe to my site

Fundraisers and crowdfunding are great to raise money whether you are testing a new business idea, supporting a cause or asking for financial help. Even better, donations to a non-profit may be tax-deductible for some individuals.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website.
 3. In the dashboard, select Website > Edit Site.
 4. Go to where you want to add your fundraiser and add a section.
 5. Look for the Fundraising section or use the search bar, choose the layout you want and customize the content in the section.
 6. Select Start a GoFundMe using the link. On the GoFundMe site, follow the steps to establish your account and set up a fundraising page.
 7. When you finish your GoFundMe page, select Share and copy the link.
  Screenshot of Share button in GoFundMe
 8. In your GoDaddy site, paste the URL into the Fundraising Page Link field.
 9. Select Apply for Relief Fund, which will only appear after you enter your GoFundMe page link. GoDaddy has partnered with GoFundMe to offer a Small Business Relief Initiative. GoFundMe will award a $500 matching grant to eligible small businesses who raise at least $500. You'll need to fill out the GoFundMe eligibility form to be considered for the grant.
  Screenshot of the Fundraising Page Link in GoDaddy
 10. Publish your site to make the changes live to everyone else.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ