ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add Google AdSense to my website

Google AdSense matches text and display ads to your site based on your content and visitors, and pays you for ad space on your site. For more info, visit https://support.google.com and select AdSense.

Note:Adding Google AdSense is only available to customers in the United States with Standard, Premium or Ecommerce plans (compare plans and pricing .)

This video is part of the How-To series for Using a Blog for your Business.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
  4. Select Settings, and then select Google AdSense.
  5. If you don't have an AdSense account yet, use the link to sign up for Google AdSense. Otherwise, open a new tab and find and copy your AdSense Script. (Use the link to Google's Help article if you need help finding your AdSense code.)
  6. Paste your code here into the AdSense Script box. This is also where you toggle on ads.txt or app-ads.txt and enter the file information. (See Google's Help article if you need help to create an ads.txt file for your site.)
  7. Your changes are saved automatically. It may take up to 48 hours for ads to appear after Google approves your website.
  8. Note: Be aware that visitors to your site may not see the ads if their web browser uses a web ad blocker.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

yakuza's Avatar
Can't find the Display Ads option under Site Settings - GoDaddy Site Builder

3 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

kriyar's Avatar
My Google Adsense is not display

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

Damitunbo's Avatar
My site is unreachable while Registering for Google AdSense

1 การตอบกลับ

Last posted 7 months ago.

nerd-101's Avatar
I was approved for Google Adsense but it's not showing the ad on my website?!?

1 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

amillman's Avatar
Google Adsense

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน