ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Add Google Analytics to my site

By adding the Google Analytics tracking service to your website, you can get a precise data picture about who visits your site, where they were before coming to your site, and how they navigate around the site.

Note: You must set up a Google Analytics account before starting the steps below.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit Site.
 3. Click the Site Settings panel.
  click Site Settings panel
 4. Click Google Analytics > Sign up for Google Analytics.
  click Sign up
 5. On the Google web page that opens, click Sign In > Analytics, and enter your password.
 6. On Google's Analytics home page, click Admin (the gear icon) at the bottom left.
  click Admin gear icon
 7. Select your site in the Account and Property columns and click Tracking Code in the Property column.
  click Tracking Code
 8. Copy the Tracking ID that appears.
  copy Tracking ID
 9. Switch back to your Google Analytics panel, and paste the code into the Tracking ID field.
 10. Close the Google Analytics panel by clicking the click left-facing arrow arrow twice to return to your main window.
 11. Your changes are saved automatically so click Publish Site or Publish.
 12. Wait 24 hours, sign in to your Google Analytics account, and dig into the statistics and graphics for your site's Web traffic.
  Your site's analytics data

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ