ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add Google Analytics to my site

By adding the Google Analytics tracking service to your website, you can get a precise data picture about who visits your site, where they were before coming to your site, and how they navigate around the site.

Note: If you don't have a Google Analytics account, you can sign up for Google Analytics in the steps below.

If you already have a Google Analytics account, you may want to open a separate tab and find your tracking ID. Read Google's Help article if you need help finding your Tracking ID.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
  4. Select Settings.
  5. Select Google Analytics.
  6. Copy your your Tracking ID code from your other tab and paste it here into the Tracking ID area. Use the links in your website builder to sign up for Google Analytics or if you need help finding your Tracking ID.
  7. Your changes are saved automatically. Publish your site to activate the Google Analytics tracking code.
  8. Wait at least 24 hours, sign in to your Google Analytics account, and dig into the statistics and graphics for your site's Web traffic.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

chdboy's Avatar
No GA Tag On Checkout Page

4 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

Ajay16's Avatar
How do I add my Google Search Campaign conversion action Tracking ID to my website?

1 การตอบกลับ

Last posted about 1 month ago.

AlexS13's Avatar
Google Analytics Not Working?

47 การตอบกลับ

Last posted 12 months ago.

RandysRun's Avatar
Problem with Google Analytics

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

anat1's Avatar
Cannot verify Google Analytics on my site

1 การตอบกลับ

Last posted 10 months ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน