ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add Google Analytics to WordPress with a plugin

You can setup your WordPress site with Google analytics using a plugin, instead of manually entering the tracking code into your files. A plugin that helps with this process is the Google Analytics for WordPress by MonsterInsights plugin.

Remember, whenever you're deciding on a new plugin be sure to check the developer's page to determine if they're still maintaining the plugin with updates.

If you don't already have a Google Analytics account setup, then you will first need to set one up.

 1. Log in to WordPress.
 2. Install the plugin.
 3. Activate the plugin.
 4. Locate the new sub menu in your main Settings menu labeled Insights, and click it.
 5. Click Settings under Insights.
 6. Click Authenticate with your Google Account.
 7. Click Next.
 8. Click Click to Get Google Code
 9. If necessary, login to your Google account when prompted.
 10. Click Allow
 11. Copy the code that is provided.
 12. Return to the browser window with your Insights settings and paste the code where it says "Paste Google Code Here".
 13. Click Next.
 14. Select the Google Analytics profile you want to use.
 15. Click Next.
 16. Click Close.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ