ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

เพิ่มรหัส HTML หรือรหัสแบบกำหนดเองไปยังเว็บไซต์ของฉัน

Website Builder ช่วยให้คุณเพิ่มรหัสของคุณเอง (HTML, CSS และ JavaScript) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณขยายความสามารถของเว็บไซต์ด้วยสิ่งต่างๆ เช่น แบบฟอร์มที่สร้างขึ้นเอง แผนที่ ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศ — เป็นเพียงแค่ตัวเลือกเพียงไม่กี่ตัวเลือกเท่านั้น

เพิ่ม Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Meta Tag, Pinterest Meta Tag และ Google AdSense ในเว็บไซต์ของคุณโดยตรงใน การตั้งค่า โดยไม่ต้องมีส่วนของโค้ดที่กำหนดเอง อย่าลืมอนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งค่าคุกกี้และการติดตามได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้

หมายเหตุ: รหัสแบบฝังสามารถส่งผลต่อวิธีการทำงานของทั้งเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดใช้ต่อเมื่อคุณมีความถนัดในการเขียนโค้ดหรือมีโค้ดเฉพาะจากเว็บอื่นเท่านั้น

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนไปที่ Website Builder แล้วเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์เพื่อเปิดไซต์ของคุณ
  3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ หรือ แก้ไขไซต์ เพื่อเปิดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  4. ไปที่หน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มโค้ดที่กำหนดเอง แล้วเพิ่มส่วน
  5. ค้นหาส่วน HTML แล้วเลือก เพิ่ม
  6. วางหรือเขียนโค้ดที่กำหนดเองในช่อง โค้ดที่กำหนดเอง
  7. ปรับแต่งส่วนที่เหลือ เช่น สีเน้นลายเส้น ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนการจัดแนวกึ่งกลาง และความสูง ปล่อยช่อง ความสูงที่บังคับ ว่างไว้สำหรับความสูงอัตโนมัติหรือตั้งค่าความสูงที่ต้องการเป็นพิกเซล ความสูง 0 พิกเซลมีค่าเทียบเท่ากับการลบส่วน
  8. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้ ดูตัวอย่าง เพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้ เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม