ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add image descriptions in WordPress

To help improve SEO for your WordPress site, follow these steps to add or edit image descriptions.

 1. Visit your website, right-click on your home page, and click View Page Source.
 2. Search for an image tag (<img>).
 3. Within the <img> tag, look for the "alt" attribute and confirm that it describes the image. For example, an image tag for a picture of a sunset might be alt=”sunset”, and the tag would look like this: <img src=”sunset.jpg” alt=”sunset”>
 4. If there are any images that do not have values in the alt attribute:
  1. In your admin menu choose Media.
  2. Click on the image that needs a description to edit it.
  3. Add the description to the alt field.
  4. Repeat steps for any additional images that need descriptions.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ