ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add image descriptions in WordPress

To help improve SEO for your WordPress site, follow these steps to add or edit image descriptions.

 1. Visit your website, right-click on your home page, and click View Page Source.
 2. Search for an image tag (<img>).
 3. Within the tag, look for the "alt" attribute and confirm that it describes the image. For example, an image tag for a picture of a sunset might be alt=”sunset”, and the tag would look like this: <img src=”sunset.jpg” alt=”sunset”>
 4. If there are any images that do not have values in the alt attribute:
  1. In your admin menu choose Media.
  2. Click on the image that needs a description to edit it.
  3. Add the description to the alt field.
  4. Repeat steps for any additional images that need descriptions.

More info

More info about WPPS.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ