ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add layout blocks in WordPress

There are many layout element blocks available in the WordPress editor, from Buttons to Spacer, that can help create visually impactful pages and posts. They can be found in the Add block menu in the Layout Elements section. In this example we're inserting a Columns block.

  1. Open the block editor (Need help opening the editor?).
  2. Select Add block.
  3. From the Layout Elements section, select Columns.
  4. Choose the number of columns to use.
  5. Fill in the blocks and expand them as necessary.
  6. Once you're finished, select Update to publish the changes.
An animated gif that demonstrates how to add layout blocks

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ