ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Add links to your campaign

Add a link in your text

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Highlight the text you want to turn into a clickable link and click the chain link icon in the bottom of the text module.
  Highlight text to add link.
 3. In the pop-up window, add your site URL to the Link to: field, and hit save.

The link will display in full markdown code, while you're in edit mode.

Link will display in markdown code in edit mode

Just click the Preview button at the top left of the module to see the link display as it will send.

Click Preview to see final link display

Add a link, starting with the URL

Note: This will only work if the URL you've added to your text has the http:// prefix.

 1. Highlight the link text and click the chain link icon.
  Highlight URL and click chain link button.
 2. The pop-up window is the same as above, but your URL is entered into the Link to: field. You’ll need to add your display text into the Text to display: field.
 3. Hit save and you’re done!

Add a link to your image

 1. After adding an image to your campaign, click the pencil icon below the image.
  Click pencil icon to add link to image.
 2. In the popup window, enter your URL in the Link Image to: field, and hit save.

The link won’t display on your final campaign, but readers will click through to that URL when they click anywhere on that image.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ