ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Add marketing email subscribers

Once you've customized your email marketing subscription form and created a marketing email, you'll want to add subscribers. You also can create lists of email addresses to use for specific mailings.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
  3. From your dashboard, select Marketing > Subscribers. (Your Subscribers might also be under Connections.)
  1. Check that your Subscribers tab is active, then select Import.
  2. In the window that appears, pick which works best for you: add an individual, add multiple people at once, or import from a file. Follow the prompts.
    Import an individual, many people at once, or import from a file.

Related steps