ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add Microsoft SQL Server Web or Standard to your server

You can add Microsoft SQL Server Web or Standard to your Windows server by purchasing a license and then installing it.

Buy a Microsoft SQL Server Web or Standard license

  1. In the My Server panel, next to SQL Server, click Add.
  2. Select the version of SQL you want to use.
  3. Click Continue to Cart, and then complete your purchase.

It can take a few minutes after the purchase before you can install it.

Install SQL Server Web or Standard

  1. In the My Servers panel, scroll down to the SQL Server section, and click Install.
  2. Choose the SQL Server edition you prefer, and click Install.

Your server will have SQL Server Web or Standard installed on it within 1 hour.

Note: You cannot use Remote Desktop to access your server while SQL Server Web or Standard is installing.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ