ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add more IP Addresses

After requesting additional IPs, you must configure your server to accept traffic on them. How you add these IPs depends on your server's operating system, firewall, and IP configuration (config) method.

Warning: You must configure additional IPs on your server using the correct configuration method for your server. The method needed for your server can only be found in the Hosting Control Panel.

To Access Your Server's Documentation to Add IPs

  1. Log in to your GoDaddy account
  2. Click Servers.
  3. In the Server IP Address section, next to Config Method, click Help.
  4. Click the link that displays.

The documentation the Hosting Control Panel links to is based on your server's configuration:

Linux

Firewall?
Yes No
Config? Traditional Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces
Loopback Adding IP Addresses to Your Server's Cisco ASA 5505 Firewall (Loopback) Adding IP Addresses to Your Linux Server (Loopback)

Windows

Firewall?
Yes No
Config? Traditional Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces Adding IP Addresses to Your Windows Server (Traditional)
Loopback Adding IP Addresses to Your Server's Cisco ASA 5505 Firewall (Loopback) Adding IP Addresses to Your Windows 2008 Server (Loopback)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ