ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email address to Outlook 2016 (Mac)

Add your Workspace email address to Outlook 2016 for Mac. Then you can send and receive business emails computer.

 1. Open Outlook 2016. If this is your first time opening Outlook you'll be prompted to enter your email address. If you have an existing Outlook profile, click Tools, then Accounts and then +.
 2. Enter your email address and click Continue.
  Enter your email address

  Note: If Outlook 2016 doesn't recognize your email provider it will ask you to select the provider icon. Click the IMAP/POP icon.
  Click IMAP/POP icon

 3. Enter your Workspace Email password and click Add Account.
  Enter password

  If Outlook can't find your email address, confirm your IMAP settings are correct using this table and click Add Account.


  Field Settings
  Type IMAP
  Username Workspace email address
  Password Workspace email password
  Incoming server "imap.secureserver.net" and "993"
  Outgoing server "smtpout.secureserver.net" and "465"
 4. Click Done.
  Click done
 5. Send yourself a test email from your webmail and respond to it from Outlook 2016. This is the quickest way to confirm your email address is ready to go.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ