ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add my email address to the Android Outlook app

To add your Workspace email address to your Android Outlook app, you'll need your Workspace email address and password. Having your email on your phone let's you access it easily so you can send and receive mail on the go.

 1. Open the Outlook app. Tap Get Started if this is your first time. If you have an existing email addressin Outlook, go to Settings > Add Account > Add Email Account.
 2. If Outlook detects an email account, unselect and tap Skip. If it detects a Google email account, tap Skip.
  Tap Skip to continue.
 3. Enter email address. Tap Continue.
  Enter email and tap Continue.
 4. Complete the following form (depending on your Outlook version, there may be different fields):
  • Display Name: This could be your name or your business name.
  • Email Address: Workspace email address.
  • Password: Workspace email password.
  • Description: such as Work (optional)

  Enter email address details.
 5. Tap the Checkmark, your email address should start to load. If your email doesn't load, Outlook will tell you it can't find your email account. Follow the below note to finish your email set up.

  Note: If Outlook can't find your email address, toggle Advanced settings and do the following:

  A) IMAP Incoming Mail Server: imap.secureserver.net:993
  B) Password: Workspace email password.
  C) SMTP Outgoing Mail Server: smtpout.secureserver.net:465
  D) Password: Workspace email password.
  E) Tap the Checkmark.
  Enter server address and password.

 6. Once your inbox loads in Outlook, send yourself a test email from Outlook.com and respond to it from your Android Outlook app. This is the quickest way to confirm your email address is ready to go.

Related steps step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ